องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน (อบต.บ้านปิน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน (อบต.บ้านปิน)

นาย xxxxx xxxxx

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

xxx-xxxxxxx

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน (อบต.บ้านปิน)

นาย xxxxx xxxxx

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

xxx-xxxxxxx

วิสัยทัศน์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ร่องช้างถิ่นกำเนิด ตำนานเกิดพระธาตุเวียงหม้าย กราบไหว้เจ้าพ่อพญาหาญ

นามกล่าวขานเจ้าพ่อชมภู แอ่วดูอ่างร่องสัก อนุรักษ์กำเมืองวัดต้นต้อง

คำขวัญ

Hilight

ประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน (อบต.บ้านปิน)

ภาพกิจกรรม

อัลบั้มภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน (อบต.บ้านปิน)

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เมื่อ xx xxxxxx เวลา xx:xx น.

xxx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน (อบต.บ้านปิน)

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เมื่อ xx xxxxxx เวลา xx:xx น.

xxx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน (อบต.บ้านปิน)

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เมื่อ xx xxxxxx เวลา xx:xx น.

xxx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน (อบต.บ้านปิน)

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เมื่อ xx xxxxxx เวลา xx:xx น.

xxx ครั้ง

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ - ประกาศ

วารสาร

ประชาสัมพันธ์

บริการ

บริการประชาชน

ช่องทาง

แสดงความคิดเห็น

:: เว็บบอร์ด.. ถาม-ตอบ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อ

:: นายอรรณพ ตื้อคำ วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.25 น. [ ตอบ 0 ] [ เปิดอ่าน 33 ครั้ง ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อ

:: นายอรรณพ ตื้อคำ วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.25 น. [ ตอบ 0 ] [ เปิดอ่าน 33 ครั้ง ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อ

:: นายอรรณพ ตื้อคำ วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.25 น. [ ตอบ 0 ] [ เปิดอ่าน 33 ครั้ง ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อ

:: นายอรรณพ ตื้อคำ วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.25 น. [ ตอบ 0 ] [ เปิดอ่าน 33 ครั้ง ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อ

:: นายอรรณพ ตื้อคำ วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.25 น. [ ตอบ 0 ] [ เปิดอ่าน 33 ครั้ง ]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ..เราดูแล..

xx

ชุมชน

x,xxx

ครัวเรือน

xx

พื้นที่ / ตร.กม.

x,xxxx

ประชากร / คน

:: หนังสือราชการ สถ.พะเยา

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา”

:: หนังสือราชการ สถ.

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
close-window